Rólunk Bizottságok Tevékenység Elérhetőségek Linkek Képek
A Diákönkormányzat az elméleti Líceumban 10 éves hagyományokat ápol, tagjait minden tanév elején újraválasztjuk. Minden osztályból két választott képviselő, tehát körülbelül 46 fő a létszáma.

Havonta egy alkalommal ülésezünk, a vezetőségeink tagjai:
1. az elnök
2. a helyettese (feladatuk az érdekképviselet, a külső kapcsolattartás)
3. a gazdasági felelős (a költségvetésünk felügyelője)
4. a programfelelős (a munkaterv kidolgozója)
5. a „PR – felelős” (az iskolaújság, az iskolarádió szerkesztőségi tagja)

A DÖK széleskörű feladatokat lát el iskolánkban: egyfelől feladata a diákjogok szem előtt tartása, így minden iskoladokumentumot, a Házirendet, mi is jóváhagyunk, csak így érvényesek.

Minden évben két alkalommal Diákfórumot szervezünk, amely nyílt, vagyis bárki részt vehet rajta, tanárok és diákok egyaránt. Itt lehet a régóta összegyűlt problémákat, panaszokat megbeszélni, s majd azután a nevelőtestület is megpróbálja orvosolni ezeket.

Másrészt képviseljük az iskola diákjainak érdekeit a városi DÖK-ben, illetve a Szatmár Megyei Ifjúsági Tanácsban. Igyekszünk részt venni a város és a megye ifjúsági rendezvényein, a 2008/2009-as tanévben kétszer is sikert értünk el, szeptemberben megszerveztük a Gólyabált, ami nagyon nagy siker volt és részt vettünk a pályázatokban.

A Líceum Napja szintén alkalom arra, hogy a szervezetünk segítsen minden program szervezésében.
logo