HOME

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
 a concursului județean de matematică
 

“MEMORIALUL PETKES GRIGORE”
ediția a XIII –a   2022

 

OBIECTIVE:

1.      Promovarea disciplinei matematică și a spiritului competitiv în rândul elevilor.

2.      Descoperirea elevilor talentați, cu aptitudini deosebite pentru disciplina matematică.

3.      Cinstirea memoriei unui matematician care a șlefuit talente în cei 38 de ani puși în slujba matematicii.

 

GRUPUL ȚINTĂ:

            Toți elevii pasionați de matematică din clasele V-VIII  și IX-XII din județul Satu Mare.

 

DATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:

            În luna noiembrie, într-o zi de sâmbătă.

           

PARTICIPANȚII LA CONCURS:

            Cel mult 4 elevi/pe nivel de la toate unitățile școlare din județ. (Cu excepția liceului organizator)

 

COMISIA DE ORGANIZARE:

            Consiliul  de administrație al Liceului Teoretic Carei

            Prof. Zsidó Sándor - director - președinte

            Membrii:

Prof. Czenter Enikő   

            Prof. Gaskó Gabriella

            Prof. Tămîian Traian

           Prof. Gozner Robert   - informatician

            Prof. Pop Rodica        - secretar

           Prof. Laslo Ion   - informatician, responsabil cu publicarea datelor de concurs(site-ul liceului)

 

CORECTAREA:

            Se face de către profesorii care au elevi participanți la concurs, cu mențiunea că niciun  profesor, pe cât va fi posibil, nu va corecta lucrările elevilor săi.

 

 

SUPRAVEGHEREA  CONCURENȚILOR:

            Se face de către profesorii liceului organizator, care au optat pentru participarea la această activitate a școlii.

 

 

TIMPUL DE LUCRU :

            Concursul se va desfășura pe durata a 2 ore, cronometrate din momentul în care fiecare concurent a primit subiectul multiplicat.

 

 

PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR:

            Se va face de către inspectorul de specialitate, iar în lipsa acestuia de către reprezentantul Liceului Teoretic Carei.

            În cazul neparticipării la festivitatea de premiere, concurenții câștigători își pierd dreptul de a ridica ulterior suma alocată ca premiu, aceasta fiind reportată pentru ediția viitoare a concursului.

 

PROGRAMUL CONCURSULUI :

8 00  – 8 30        Sosirea participanților

9 00-   11 00       Concursul ( proba scrisă ) pentru elevi

În acest răstimp profesorii vor depune o coroană de flori la mormântul profesorului Petkes Grigore

1130  – 13 30     Corectarea lucrărilor

1500                       Festivitatea de premiere

 Ora festivității de premiere poate fi modificata din motive obiective.

 

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU CONCURS:

 

Cls. a V-a :Materia clasei a IV-a + capitolul  Numere naturale, și calculul câtorva sume interesante.

Cls. a VI-a :Materia clasei a V-a + capitolul   Mulțimea   numerelor naturale

Capitolele Dreapta, Unghiuri , inclusiv unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi.

Cls. a VII-a :Materia clasei a VI-a + capitolul   Mulțimea   numerelor raționale. Capitolul   Patrulatere  convexe, paralelogramul,  dreptunghiul, rombul, pătratul.

Cls. a VIII-a:  Materia clasei a VII-a + Capitolul   Mulțimea   numerelor reale, formule prescurtate, inclusiv raționalizarea numitorului de forma , capitolul  relații între puncte, drepte și plane.

 

Cls. a IX -a: Materia clasei a VIII-a + capitolul Numere reale, vectori ( cap.I )

Cls. a X -a : Materia clasei a IX-a + capitolul  Puteri , radicali , logaritmi

Cls. a XI- a: Materia clasei a X-a + capitolul Șiruri Permutări , matrici ( fără A-1 )

Cls. a XII -a: Materia clasei a XI-a +capitolul Primitive (metoda integrării prin părți și prima metoda de  schimbare de  variabilă), Legi de compoziție, parte stabilă, grupuri

 

 

Observații:  1.Ediția a XIII-a  a concursului va avea loc în data de 17 decembrie 2022

                      2. Primii trei elevi de la fiecare nivel sunt premiați cu bani în valoare de : prem.I.-150 RON, prem.II-100 RON, prem.III- 50 RON

                      3. Începând cu ediția a VII-a, s-a  instituit un premiu special pentru elevii din mediul rural care, la fiecare nivel, au obținut punctajul cel mai mare. Valoarea acestuia este 100 de RON.

                      4. Pentru a evita eventualele discuții,  începând cu anul 2011, subiectele pentru liceu au fost elaborate de un profesor numit de domnul director a cărui identitate este necunoscută.

           

ÎNSCRIEREA PENTRU CONCURS

se face până în data de 14 decembrie 2022 pe adresa de email:  rgozner@yahoo.com 

Vă așteptăm cu drag!

ORGANIZATORII.

HOME