LICEUL TEORETIC CAREI BACALAUREAT 2019, sesiunea iunie-iulie

 CENTRU DE EXAMEN

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR !

Proba  C

sălile de examen sunt la etajul II Corp A

Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Proba începe Miercuri 12 iunie 2019, la ora 12.00 – examen scris

Intrarea candidaților în săli se face la 11.30

Proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 minute

și Proba scrisă : 13.00-15.00

Bagajele se vor preda în sala pentru bagaje la etaj II sala XC

 Miecruri 12 iunie 2019 -proba scrisa

Orice modificare va fi anunțată și afișată doar de Comisia de Bacalaureat.

HOME

Joi 13 iunie 2019– examen oral de la ora 9.00 conform programării afișate

afișier în curtea liceului

~  LA AFIȘIER  - intrarea de la poarta mare principală  ~

     Notă:

    CANDIDAȚII vor avea asupra lor actul de identitate, un pix de culoare albastră

·      Orice alt bagaj nu este permis.

·       CANDIDAȚII să verifice datele personale și informațiile afișate în curtea liceului.

·      Orice neconcordanță sau neclaritate legată de informațiile afișate se va aduce la cunoștința Secretariatului și a Comisiei de examen

 

(Orice tentativă de fraudă va fi pedepsită conform legislației în vigoare)

COMISIA DE BACALAUREAT